آمانو در تهران؛ تلاش برای حفظ برجام

صالحی در نشست خبری با آمانو بر موضع تهران مبنی بر حفظ برجام تأکید کرد، اما گفت که در صورت برهم‌خوردن آن، «در عرض یک سال و نیم می‌توانیم به صدهزار سو برسیم.»