والدین رامین حسین‌پناهی: نگرانی از سرنوشت فرزند، اعتراض تا مرز خودسوزی

امجد حسین‌پناهی، برادر رامین: « پدر و مادرم را صبح بازداشت کردند، بهشان بی احترامی و توهین کردند، تهدید کردند که شک نداشته باشید پسرتان رامین را نخواهی دید و اعدام خواهد شد.»