دادستان اسپانیا رهبر کاتالونیا را به شورش متهم کرد

اگر کارلس پوجدمون و دیگر اعضای دولت کاتالونیا به‌دلیل سرکشی علیه قدرت دولتی و یا شورش محاکمه شوند در شدیدتر حالت به  ۳۰ سال زندان محکوم خواهند شد.