انحطاط اخلاقی و بینشی فقها – مورد حذف نماینده زرتشتی

اکبر گنجی – ملایان با همین تبختری که در عکس می‌بینید، به قلب حق شلیک می‌کنند. در نمونه پایمال کردن حق سپنتا نیکنام، نماینده شورای شهر یزد، و مردمی که به او رأی داده‌اند، دوری حکم فقهی از عدالت و انسانیت آشکار است.