یونیسف: ۳۰۰ میلیون کودک در جهان قربانی خشونت هستند

صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) می‌گوید میلیون‌ها کودک و نوجوان در سراسر جهان قربانی حملات شدید و خشونت‌های جنسی هستند.