سازمان ملل: دولت استرالیا از وقوع «فاجعه انسانی» در جزیره مانوس جلوگیری کند

پناهجویان از دسترسی به غذا و آب محروم مانده‌اند. کمیساریای عالی حقوق بشر اعلام کرده که مسئولیت جان ۶۰۰ پناهجوی کمپ «پاپوآ گینه نو» با دولت استرالیاست.