سقوط ارزش لیره ترکیه پس از افشای جزئیات پرونده رضا ضراب

به گفته دادستان‌های آمریکایی، مدارکی در دادگاه ضراب ارائه خواهند شد که نشان‌دهنده نقش اساسی دولت ترکیه و مقام‌های نظام بانکی این کشور در طرح دورزدن تحریم‌ها علیه ایران هستند.