توافق بر سر سوریه، موضوع دیدار احتمالی ترامپ و پوتین

سخنگوی کرملین می‌گوید که مسکو و واشنگتن «در حال بحث بر سر توافقی در سوریه هستند» تا آن را در جلسه احتمالی ترامپ و پوتین در ویتنام علنی کنند.