هشدار «گروه ویژه اقدام مالی» به ایران: فقط سه ماه فرصت دارید

تحریم‌های آمریکا علیه سپاه شرایط را برای ایران دشوار‌ کرده. گروه ویژه اقدام مالی که پیش از این همکاری خوبی با ایران داشت، به ایران اخطار داده و مهلتی تعیین کرده است.