اهمیت کنفرانس تغییرات اقلیمی بُن در چیست؟

بیست‌وسومین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد با هدف یافتن راه‌کارهایی برای اجرای توافق اقلیمی‌ پاریس با شرکت ۲۰۰ کشور جهان، از جمله آمریکا در بن آغاز شد.