آیا جهان در مورد آنگ سان سوچی دچار سوءتفاهم بوده است؟

وقتی در انتخابات ۲۰۱۵ میانمار، حزب آنگ سان سوچی به قدرت رسید، او عموماً همچون یک قدیس سیاسی تصویر می‌شد؛ امروز آنگ سان سوچی به خاطر سکوت و عدم‌موضع‌گیری‌اش در برابر موجهای قتل، تجاوز و شکنجه‌ای که ارتش کشورش علیه اقلیت روهینگیا به راه انداخته، هدف انتقادات جهانی قرار گرفته است.