اسناد «پارادیس»: افشای «بهشت مالیاتی» سیاستمداران

فرار مالیاتی رهبران سیاسی، پولشویی و زنجیره‌ای از شرکت‌های کاغذی در «پناهگاه‌های امنیتی» و رابطه و شراکت اقتصادی وزیر تجارت امریکا و رئیس جمهوری روسیه تنها بخشی از «اسناد پارادیس» است، اسنادی از رسوایی سیاستمداران در جای جای جهان.