روحانی به رئیس جمهور لبنان قوت قلب داد

روحانی به رئیس جمهور لبنان قوت قلب داددر گفت‌وگوی تلفنی روسای جمهور ایران و لبنان، حسن روحانی به میشل عون اطمینان داد که بحرانی که با استعفای سعد حریری آغاز شده، به جنگ داخلی نمی‌انجامد.