روحانی با متهم کردن عربستان به دخالت در لبنان، از حملات حوثی‌های یمن دفاع کرد

روحانی معتقد است که غرب با ناکام ماندن در ایجاد اخلال در برجام می‌خواهد در منطقه شکاف ایجاد کند. او عربستان را عامل تنش در منطقه خواند و حملات شیعیان حوثی را مشروع دانست.