حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا از لبنان

۲۵ درصد جمعیت لبنان را پناهجویان سوری تشکیل می‌دهند. آمریکا هم به کمک‌های تسلیحاتی‌اش به ارتش لبنان ادامه می‌دهد. به همین جهت غرب خواهان تداوم ثبات لبنان‌ است.