صادرات نفت اقلیم کردستان ۴۰۰ هزار بشکه کاهش یافت

نتیجه همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان کناره‌گیری بارزانی است و عقب‌نشینی حکومت اقلیم به مرزهای ۲۰۰۳ که به از دست رفتن میادین نفتی انجامیده: زیانی بزرگ برای کردستان عراق.