برای خروج ۶۰۰ پناهجو از اردوگاه جزیره مانوس مهلت تعیین شد

پناهجویان دو روز فرصت دارند اردوگاه «پاپوآ گینه نو» را ترک کنند در غیر این صورت ممکن است مأموران امنیتی آن‌ها را با زور از این اردوگاه خارج کنند.