رویترز: افزایش بازداشت دوتابعیتی‌ها در ایران پس از توافق هسته‌ای با غرب

خانواده و نزدیکان افراد بازداشت شده اغلب به دلیل ترس از عواقب احتمالی اقدام خود حاضر به اطلاع رسانی درباره این بازداشت‌ها و رسانه‌ای کردن آنها نیستند.