فراخوان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به اتباعشان: لبنان را ترک کنید

مرحله تازه‌ای از بحران لبنان با یک خبر غیرمنتظره: عربستان، کویت، بحرین و امارات از اتباعشان خواسته‌اند هرچه سریع‌تر از لبنان خارج شوند و از سفر به این کشور خودداری کنند.