ولید جنبلاط: وقت آن است که حریری برگردد

همه در پی نخست‌وزیر لبنان‌اند. رهبر حزب سوسیالیست که در پشت پرده در شکل‌گیری دولت‌های لبنان دست دارد، می‌گوید بدیلی برای «شیخ سعد» وجود ندارد.