Share

مشاور وزیر بهداشت ایران در امور زنان گفته که با وجود افزایش سن امید به زندگی زنان، میزان ناتوانی در جامعه زنان بیش از مردان است. اختلالات روانی از جمله طیف وسیع آن که افسردگی است، مهمترین عامل ناتوانی در بین زنان ایران است.

ساره محمدی گفته سن امید به زندگی زنان ایران به ۷۴ سال افزایش یافته و تعداد زنان یائسه و بالای ۶۰ سال در ایران رو به افزایش است.

به گفته این مقام وزارت بهداشت، تعداد دختران زیر ۶ سال ۱۰درصد جامعه زنان، دانش آموزان دختر ۲۰درصد این جامعه، دختران جوان ۲۰ درصد است و بیشترین گروه سنی زنان ایران؛ با ۴۱٫۷ درصد میانسالان هستند و ۹٫۵ درصد زنان نیز سالمند هستند.

محمدی گفته مهمترین عامل مرگ زنان در ایران بیماری های قلبی-عروقی، سرطان و حوادث است و میزان شیوع فشار خون و چاقی در زنان از مردان ایرانی بیشتر است.

به گفته مشاور وزیر بهداشت سرطان پستان و دهان رحم شایعترین سرطان در بین زنان ایران است و از هر هزار تولد زنده ۱۸ مادر در کشور جان خود را از دست می دهند.

او گفته در سال‌های اخیر شیوه زندگی در جامعه زنان ایران تغییر کرده و شاهد افزایش اعتیاد و مصرف قلیان و دخانیان در بین زنان هستیم و البته در کنار افزایش وزن و چاقی کاهش مصرف سبزی و میوه را نیز در این جامعه مشاهده می کنیم.

شیوع اختلالات روانی به خصوص افسردگی در بین زنان و افزایش مشکلات اسکلتی و عضلانی، مشکلات باروری و عوارض یائسگی در بین زنان از دیگر مشکلات حوزه سلامت زنان است.

Share