Share

برنامه ارتقای استاندارد آلایندگی خودروهای داخلی به سوخت یورو ۵ به تأخیر افتاده است. خودروسازان داخلی دلیل این تأخیر را عملکرد وزارت نفت ایران می‌دانند.

به باور خودروسازان داخلی ارتقای استاندارد آلایندگی مشروط به این است که وزارت نفت در موعد مقرر استاندارد آلایندگی بنزین و گازوئیل را به سوخت یورو ۵ ارتقا دهد، در غیر این صورت ارتقای استاندارد به خودروها آسیب می‌زند.

بر اساس برنامه راهبردی صنعت خودرو، استاندارد آلایندگی خودروهای سبک از ابتدای سال ۱۳۹۸ باید به سوخت یورو ۵ ارتقا یابد.

خودروسازان ایرانی در زمینه استاندارد آلایندگی خودروها از استاندارد جهانی عقب هستند.

در ایران قرار بود از ابتدای شهریور ماه ۱۳۹۳ استاندارد آلایندگی تمام خودروهای سَبُک تولید داخل به یورو ۴ ارتقا یابد، اما این برنامه عملاً از ابتدای سال ۱۳۹۴ تمام خودروهای سبک به استاندارد یورو ۴ تجهیز شدند.

در اروپا اکنون استاندارد آلایندگی سوخت یورو ۵ و یورو ۶ است که به نسب یورو چهار آلودگی بسیار کمتری تولید می‌کنند.

استانداردهای آلایندگی یورو (از ۱ تا ۶) میزان بیشینه مجاز را برای انتشار گازهای آلاینده خودروهایی که در کشورهای اتحادیه اروپا فروخته می‌شوند، تعریف می‌کند. این استاندارد در سطح جهانی پذیرفته شده است.

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺳﻮﺧﺖ ﻳﻮﺭﻭ ۴ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۵ و اﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ سوخت ﻳﻮﺭﻭ ۵ هم در ساﻝ ۲۰۰۹ معرفی شده بود.

برآورد می‌شود اجرای برنامه ارتقای استاندارد آلایندگی خودروهای داخلی، سهم بسزایی در کاهش آلودگی هوای کلانشهرهای ایران داشته باشد.


توقف تولید پنج مدل خودروی داخلی ایران به دلیل آلایندگی

 

Share