خوش‌بینی رئیس جمهور لبنان به وعده بازگشت حریری

میشل عون اعلام کرده که نخستین مصاحبه سعد حریری با «المستقبل» بعد از سفر به ریاض، حاصل کارزاری بوده که در لبنان برای بازگشت او به راه افتاده است.