ولایتی: حریری را تهدید نکردیم

مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل این شایعه را نخست‌وزیر لبنان بعد از دیدار با او در اعتراض به دخالت ایران در امور داخلی لبنان استعفا داده رد کرد.