زلزله در غرب ایران: هرج و مرج در کمک‌رسانی و ابهام در آمار کشته‌شدگان

۴۷۴ نفر یا هزار نفر؟ اختلاف در تعداد کشته‌شدگان پرده از واقعیتی دیگر بر می‌دارد: نارسایی در مدیریت بحران .