بریتانیا برای آزادی نازنین زاغری ۴۰۰ میلیون پوند پرداخت می‌کند

ریتانیا در حال بررسی جوانب حقوقی این موضوع است تا ببیند آیا می‌توان این پول را به عنوان بدهی معامله اسلحه میان ایران و بریتانیا پرداخت کرد یا نه.