حمله معاون اجرایی بیت رهبری به منتقدان مسکن مهر: خدا جهانگیری را لعنت کند

به گفته معاون عمرانی استاندار کرمانشاه ۱۰۰ تن از کشته‌شدگان زلزله در سرپل ذهاب ساکنان مسکن مهر بوده‌اند. این تعداد بر اساس آمار رسمی بیش از یک‌پنجم کل قربانیان زلزله است.