وزیر اسرائیلی از رابطه مخفیانه عربستان با اسرائیل پرده برداشت

ظاهراً اسرائیل به افشای روابطش با کشورهای عربی بی‌علاقه نیست. یووال اشتاینیتز می‌گوید اسرائیلی‌ها از رابطه‌شان با اعراب برای مقابله با ایران شرمسار نیستند.