عفو بین‌الملل: از هر پنج زن، یکی قربانی آزار جنسی آنلاین است

بر اساس پژوهشی که سازمان عفو بین الملل بر روی بیش از ۴ هزار زن در ۸ کشور انجام داده، عواقب آزار جنسی در شبکه‌های اجتماعی اثرات بلندمدتی در زندگی شخصی زنان دارد،