دیدار اسد و پوتین در سوچی: آغاز گفت‌وگوهای سیاسی در بحران سوریه

آخرین بار رهبران دو کشور همزمان با دخالت نظامی روسیه در جنگ داخلی سوریه با هم ملاقات کرده بودند. دومین دیدار آنان می‌بایست سرآغاز دوره‌ای تازه و تحول‌آفرین باشد.