دو ساعت سکوت در نوزدهمین سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر

وزارت اطلاعات استثنائاً اجازه داد مراسم فروهرها برگزار شود اما در سکوت. پرستو فروهر اعلام کرده که سکوت این روز نوید فرارسیدن روزی‌ست که حق آزادی گفتار را بازپس‌گیریم.