ده‌ها کشته و مجروح در انفجار و حمله مسلحانه به مسجد صوفیان در مصر

نمازگزاران جمعه در مسجدی در غرب صحرای سینا به صف ایستاده بودند که انفجار مهیبی رخ داد. سپس مردان مسلح از ۴ خودرو به روی آنان آتش گشودند. سه روز عزای عمومی در مصر.