پرستو فروهر: یادداشتی پیش از دادگاه

ساعت ۱۰ صبح امروز شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برای محاکمه‌ی من تشکیل جلسه می‌دهد. شاکی وزارت اطلاعات است.