سازمان‌ ملل: مدیترانه، مرگ‌بارترین مرز دنیا برای پناهجویان

در ۱۷ سال گذشته بیش از ۳۳هزار پناهجو در مدیترانه کشته و مفقود شده‌اند. سازمان ملل تمهیدات اروپا برای کاهش شمار پناهجویان عازم از لیبی را «غیراخلاقی» و محکوم به شکست دانسته.