عقب‌نشینی آمریکا: دفتر واشنگتن «سازمان آزادی‌بخش فلسطین» بسته نخواهد شد

آمریکا از بستن دفتر سازمان آزادی‌بخش فلسطین به دلیل درخواست عباس از دیوان بین‌المللی کیفری برای تعقیب اسرائیل منصرف شد. فلسطینی‌ها ارتباط خود را با واشنگتن قطع کرده بودند.