نامه اعتراضی اتحادیه اروپا به حکم اعدام جلالی تحویل ایران داده شده‌است

نامه اعتراضی مشترک اعضای اتحادیه اروپا اواخر اکتبر به تهران داده شده. گروهی از دانشمندان موسوم به «کمیته دانشمندان نگران» نیز نامه‌ای اعتراضی به حکم اعدام جلالی نوشته‌اند.