پس از سه هفته محاصره یک کشتی حامل گندم در بندری در یمن پهلو گرفت

یمن از گرسنگی گسترده در رنج است. ائتلاف عربی به‌رهبری عربستان سعودی سه هفته راه‌های یمن را مسدود کرده بود و کمکی به این کشور نمی‌رسید. با رفع محاصره، روز دوشنبه ۲۷ نوامبر / ۶ آذر حدود ۲۵ هزار تن گندم، محموله کمک‌رسانی سازمان ملل، در یمن تخلیه خواهد شد.