لوث کردن موضوع بیکاری در ایران: «نصف مردم ایران حال کار کردن ندارند»

خبر مشکلات و نارسایی‌ها در ایران، معمولا به شکلی وارونه در رسانه‌های حکومتی انعکاس می‌یابد. نمونه تازه این ماجرا تیتر خبرگزاری تسنیم درباره کار نکردن نیمی از مردم در ایران است.