مقالاتی درباره گئورگ زیمل

این مجموعه‌ی مقالات به قلم شهناز مسمی‌پرست، که همه در بخش اندیشه “زمانه” منتشر شده‌اند، در حکم درآمدی بر اندیشه‌ی گئورگ زیمل هستند.