نرگس محمدی: دیگر تصویری روشن و واقعی از چهره‌ کودکانم ندارم

«کیانا در تماسی که داشتم، می‌گفت مامان نرگس تو الان چه شکلی شدی؟ می‌دانم که دیگر فرزندانم هم تصویری از من ندارند و این نمایش تصویر عریان استبداد و ظلم است.»