از آغاز سال ۲۰۱۷ بیش از سه هزار پناهجو در مدیترانه کشته یا مفقود شده‌اند

در مقایسه با سال گذشته میلادی، در سال ۲۰۱۷ پناهجویان کمتری در دریای مدیترانه غرق شده‌اند. با این‌حال شمار آن‌ها همچنان زیاد است. بیشتر آن‌ها در مسیر بین لیبی و ایتالیا جان خود را از دست داده‌اند.