تحریم تاجران برده‌ در لیبی در دستور کار سازمان ملل

در لیبی قاچاقچیان انسان و شبه‌نظامیان، پناهجویان را خرید و فروش می‌کنند. پیشنهاد اعمال تحریم‌های جامعه جهانی را سفیر فرانسه در سازمان ملل مطرح کرده.