ممانعت امارات از خروج احمد شفیق برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری مصر

آیا ماجرای سعد حریری این بار در امارات تکرار می‌شود؟ سیاستمدار مصری اعلام کرده با دخالت خارجی در امور مصر مخالف است. او می‌گوید فقط به قانون اساسی پایبند است.