آمریکا: در صورت وقوع جنگ، حکومت کره شمالی کاملاً نابود خواهد شد

نشست شورای امنیت برای بررسی آخرین آزمایش موشکی کره شمالی بدون نتیجه پایان یافت اما آمریکا و کشورهای غربی خواهان فشارهای بیشتر بر پیونگ‌یانگ شدند.