علیرضا کریمی: می‌خواهند از من سوءاستفاده سیاسی و استفاده ابزاری کنند

در پی جلوگیری از موفقیت علیرضا کریمی، کشتی‌گیر تیم ملی امید در رقابت‌های جهانی به منظور قرار نگرفتن در برابر ورزشکار اسرائیلی، مسئولان وعده‌هایی به او دادند که عملی نشده. او از این موضوع انتقاد کرده است.