شرط کره شمالی برای مذاکره: رسمیت‌یافتن به عنوان قدرت هسته‌ای

پیونگ‌یانگ برای مذاکره با ایالات متحده خواهان به‌رسمیت‌ شناخته‌شدن به عنوان قدرت هسته‌ای است و می‌خواهد روسیه نقش طرف سوم را در گفتگوها ایفا کند.