مولوی عبدالحمید: تنها برای سفر به تهران و قم آزادم

امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان می‌گوید امکان تردد آزادانه در داخل ایران را ندارد. او گفته این محدودیت‌های به صورت غیر رسمی ابلاغ می‌شود.