کتابخانه یخ‌ها دریچه‌‌ای به تاریخ آب‌وهوایی زمین

هسته‌های یخی که محققان بر روی آن کار می‌کنند نشانه‌ها و اطلاعاتی از وضعیت آب و هوایی زمین در صدها هزار سال پیش از این را با خود به همراه دارند.