ملاوردی: درباره ممانعت از فعالیت بهایی‌ها با مراجع مربوطه مکاتبه شده

دستیار ویژه روحانی در امور شهروندی ابراز امیدواری کرد که در خصوص پلمب امکان تجاری بهاییان، مکاتبات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با مراجع مربوط به زودی نتیجه دهد.