کمبود ۴۰ درصدی بارش در ۱۷ استان ایران

رئیس سازمان هواشناسی می‌گوید بارش‌های در دو ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته اما در مقایسه با میانگین بلند مدت همچنان  ۳۳ کاهش را نشان می‌دهد.